www.kancerlariasukces.pl

www.sukceswieliczka.pl

www.sukcesniepolomice.pl

www.sukcesgdow.pl

Usługi księgowe... Usługi i porady podatkowe... Spadki i darowizny... Dotacje unijne... VZM... Biznesplany... Wnioski kredytowe... Porady prawne...

 1. Kompleksowa obsługa klientów biznesowych
  • rejestracja podmiotu gospodarczego:
   • - spółek cywilnych
   • - firm jednoosobowych
  • rejestracja oraz zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym:
   • - osobowych spółek prawa handlowego (jawna, partnerska, komandytowa,    komandytowo-akcyjna)
   • - spółek kapitałowych prawa handlowego (z o.o. i akcyjna)
  • usługa księgowa:
   • - księgi rachunkowe
   • - księga przychodów i rozchodów
   • - ryczałt ewidencyjny
   • - karta podatkowa
  • obsługa w zakresie rozliczeń ZUS
  • obsługa kadrowa
 2. Zeznania podatkowe wszystkich źródeł dochodu:
  • rozliczanie dochodów krajowych
  • rozliczanie dochodów zagranicznych
  • rozliczanie dochodów kapitałowych
 3. Zeznania majątkowe
 4. Rozliczanie przychodów z tytułu zbycia nieruchomości
 5. Sporządzanie wniosków VZM – zwrot podatku VAT z tytułu nakładów budowlanych
 6. Spadki i darowizny
 7. Porady podatkowe
 8. Porady prawne
 9. Dotacje unijne
 10. Wnioski kredytowe i biznesplany
 11. Wpisy do ksiąg wieczystych
 12. Pozwy